1398 1398

بي نهايت

شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398


شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

 • شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  در اينبخش مجموعه اي از شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 را جمع آوري كرده ايم. امروز همچنين عكس نوشته هايي زيبايي درباره عيد نوروز را مرور مي‌كنيم. سال 97 هم كم كم در حال بستن بار خود اسـت و آرام آرام وارد سال 98 مي‌شويم، اميدواريم سال پيش رو بهتر از سال هاي گذشته باشد و سالي پر از بركت در انتظار تمام هموطنان باشد. در ادامه با پارس ناز همراه باشيد تا اين شعرهاي زيبا را مرور كنيم.

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  عكس نوشته هاي زيبا براي عيد نوروز 98 با شعر كوتاه

  آراست بهار كوي و دروازه خويش

  افگند بـه باغ و راغ آوازه خويش

  بنماي بهار را رخ تازه خويش

  تا بشناسد بهار اندازه خويش

  **********

  تا منزل آدمي سراي دنياست

  كارش همه ي جرم و كار حق لطف و عطاست

  خوش باش كـه آن سرا چنين خواهد بود

  سالي كـه نكوست از بهارش پيداست

  **********

  باران زده و هواي فروردين اسـت

  موسيقي باغ بانگ بلدرچين اسـت

  پلكي بگشا و باز كن پنجره را

  هر صبح بهار با تـو عطرآگين اسـت

  **********

  اي ابر بهار خانه پرورده توست

  اي خار درون غنچه خون كرده توست

  اي غنچه عروس باغ در پرده توست

  اين باد صبا اين همـه آورده توست

  **********

  ديدي كـه نسيم نوبهاري بوزيد

  مـا را زِبهار مـا نسيمي نرسيد

  دردا كـه چو گل پرده خلوت بدريد

  آن گل‌ رخ مـا پرده نشيني بگزيد

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  شعر كوتاه درباره عيد نوروز 98 + اشعار نوروزي مولانا

  هست ايام عيد و فصل بهار

  جشن جمشيد و گردش گلزار

  اي نگار بديع وقت صبوح

  زود برخيز و راح روح بيار

  عيد 1398 بر شـما خجسته باد

  **********

  از آمدن بهار و از رفتن دي

  اوراق وجود مـا همي‌گردد طي

  مي خور مخور اندوه كـه فرمود حكيم

  غم‌هاي جهان چو سم و ترياقش مي

  عيد 1398 مبارك

  **********

  اندر دل مـن مها دل‌ افروز تويي

  ياران هستند و ليك دلسوز تويي

  شادند جهانيان بـه نوروز و بـه عيد

  عيد مـن و نوروز مـن امروز تويي

  سال نو بر شـما مبارك

  **********

  بنمود بهار تازه رخسار اي دل

  بر باد نهاده باده پيش آر اي دل

  اكنون كـه گشاد چهره گلزار اي دل

  مـا و مي گلرنگ و لب يار اي دل

  عيد 1398 رابه شـما تبريك عرض ميكنيم

  **********

  ديدي كـه نسيم نوبهاري بوزيد

  مـا را ز بهار مـا نسيمي نرسيد

  دردا كـه چو گل پرده خلوت بدريد

  آن گل‌ رخ مـا پرده نشيني بگزيد

  عيد 1398 رابه شـما تبريك عرض مي‌كنيم

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  عكس و متن شعر عيد نوروز 1398

  از عشق بهار و بلبل و جام طرب

  گل جان چمن بود كـه آمد بر لب

  لب كن چو لب چمن كنون لعل سلب

  جان چمن و جان چمانه بطلب

  عيد 1398 رابه شـما تبريك عرض ميكنيم

  **********

  اكنون كـه زمين شد ز بهاران همه ي گل

  صحرا همه ي سبزه كوهساران همه ي گل

  از فرقت توست در دل مـا همه ي خار

  وز طلعت تـو بـه چشم ياران همه ي گل

  سال نو فارسي رابه شـما تبريگ عرض مي‌كنيم

  **********

  اي عهد تـو عيد كامراني پيوست

  افتاد بهار پيش بزم تـو ز دست

  زيبنده‌تر از مجلس تـو دست بهار

  بر گردن عيد هيچ پيرايه نبست

  فرارسيدن سال 98 بر شـما مبارك

  **********

  صف زد حشم بهار پيرامن گل

  ابر آمد و پر كرد ز در دامن گل

  با اين همه ي جان نماند اندر تن گل

  گر تـو بـه چمن درآيي اي خرمن گل

  فرارسيدن سال 98 بر شـما مبارك

  **********

  آراست بهار كوي و دروازه خويش

  افگند بـه باغ و راغ آوازه خويش

  بنماي بهار را رخ تازه خويش

  تا بشناسد بهار اندازه خويش

  عيد 1398 بر شـما مبارك

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  شعر كوتاه درباره عيد نوروز ۹۸

  اي ابر بهار خانه پرورده توست

  اي خار درون غنچه خون كرده توست

  اي غنچه عروس باغ در پرده توست

  اين باد صبا اين همه ي آورده توست

  نوروز 98 بر شـما مبارك

  **********

  تا منزل آدمي سراي دنياست

  كارش همه ي جرم و كار حق، لطف و عطاست

  خوش باش كـه آن سرا چنين خواهد بود

  سالي كـه نكوست، از بهارش پيداست

  فرارسيدن سال 98 بر شـما مبارك

  **********

  بازم غم عشق يار در كار آورد

  غم در دل مـن، بين، كـه چـه گل بار آورد؟

  هر سال بهار مـا گل آوردي بار

  امسال بجاي گل همه ي خار آورد

  نوروز 98 بر شـما مبارك

  **********

  بـه نوبهار جهان تازه گشت و خرم گشت

  درخت سبز علم گشت و خاك معلم گشت

  نسيم نيم‌شبان جبرئيل گشت مگر

  كـه بيخ و شاخ درختان خشك مريم گشت

  سال نو بر شـما خجسته باد

  **********

  اي آنكه ز عشق تـو مرا نيست قرار

  زين بيش بدست غصه خاطر مسپار

  بر هر بد و نيك پرتو انداز چو مهر

  بر ناخوش و خوش گذر تـو چون باد بهار

  فرارسيدن سال نو بر شـما مبارك

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  شعر كوتاه در مورد عيد نوروز ۱۳۹۸

  خوش وقت بهار و سبزه و دامن كشت

  با پسته دهن شكر لب حور سرشت

  در باغ مراد مـا چنين سرو نرست

  بر خاك اميد مـا كس اين دانه كشت

  **********

  نوروز شد و جهان برآورد نفس

  حاصل ز بهار عمر مـا را غم و بس

  از قافله‌ي بهار نامد آواز

  تا لاله بـه باغ سر نگون ساخت جرس

  نوروز ۹۸ بر شـما مبارك

  **********

  در وقت بهار جز لب جوي مجوي

  جز وصف رخ يار سمن‌ روي مگوي

  جز باده گلرنگ بـه شبگير مگير

  جز زلف بتان عنبرين بوي مبوي

  فرارسيدن سال نو خجسته باد

  **********

  گلبرگ برد باد بهاران بـه كجا

  سنبل رود از شبنم بستان بـه كجا

  اي عارض يار مـن شتابان بـه كجا

  وي زلف نگار مـن پريشان بـه كجا

  نوروز 1398 بر شـما خجسته باد

  **********

  شد يار و بـه غم ساخت گرفتار مرا

  نگذاشت بـه درد دل افكار مرا

  چون سوي چمن روم كـه از باد بهار

  دل مي‌ترقد چو غنچه، بي‌يار، مرا

  نوروز 1398 بر شـما خجسته باد

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  متن شعر عيد 98 همراه با عكس نوروز 1398

  بهار آمد زمين فيروزه‌ گون شد

  بـه عزم سير دلدارم برون شد

  بـه گل‌چيدن درآمد يار فايز

  همه ي گل‌ها زِخجلت ساقط شد

  سال نو بر شـما خجسته باد

  **********

  بهار آيو بـه هر شاخي گلي بي

  بـه هر لاله هزاران بلبلي بي

  بـه هر مرزي نيارم پا نهادن

  مبو كز مو بتر سوز دلي بي

  **********

  عزيزان موسم جوش بهاره

  چمن پر سبزه صحرا لاله زاره

  دمي فرصت غنيمت دان درين فصل

  كـه دنياي دني بي اعتباره

  سال 1398 خجسته باد

  **********

  بهار آيو بـه صحرا ودر و دشت

  جواني هم بهاري بودو بگذشت

  سر قبر جوانان لاله رويه

  دمي كـه گلرخان آيند بـه گلگشت

  نوروز 98 بر شـما خجسته باد

  *********

  اعجاز بلند  قاضي الحاجاتي

  قرآن مصوري پر از آياتي

  دستار تـو سبز و احترامت واجب

  يعني كـه تـو اي بهار از ساداتي

  نوروز 98 بر شـما خجسته باد

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  شعر عيد نوروز ۱۳۹۸

  از بس خوش و مست و دلربا مي آيي

  چون باد بهار جانفزا مي آيي

  دل خانه عشق توست آبادش دار

  چون خانه خراب شد كجا مي آيي

  سال نو فارسي خجسته باد

  **********

  دل بي‌ تـو درون سينه‌ ام مي‌گندد

  غم از همه ي سو راه مرا مي‌بندد

  امسال بهار بي تـو يعني پاييز

  تقويم بـه گور پدرش مي خندد

  نوروز 98 بر شـما خجسته باد

  **********

  امسالم و پيرارم و پارم رد شد

  از شهر جواني‌ام قطارم رد شد

  مانند زني سبزه بهار عمرم

  زنبيل بـه دست از كنارم رد شد

  نوروز ۹۸ بر شـما خجسته باد

  **********

  نامه‌ ات را هنوز مي خوانم

  گفته بودي بهار مي آيي

  مي نويسم قطار اما تـو

  با كدامين قطار مي آيي؟

  **********

  هر چلچله بي‌قرار برمي گردد

  خوشبختي روزگار برمي گردد

  لبها رز قرمزند و چشمانت برگ

  با خندۀ تـو بهار برمي گردد

  نوروز ۱۳۹۸ خجسته باد

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  باران زده و هواي فروردين اسـت

  موسيقي باغ بانگ بلدرچين اسـت

  پلكي بگشا و باز كن پنجره را

  هر صبح بهار با تـو عطرآگين اسـت

  نوروز 1398 خجسته باد

  **********

  از آتش لاله، پرفروغش كرده

  دلخوش همگي رابه دروغش كرده

  مـا بي تـو بهارمان كجا بود عزيز؟

  تقويم نيامده شلوغش كرده

  نوروز 1398 خجسته باد

 


برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/11/19 ساعت: 11 توسط:naranji4 :

:: مطالب مشابه