۹ ۹

بي نهايت

شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398


شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

 • شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  در اينبخش مجموعه اي از شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 را جمع آوري كرده ايم. امروز همچنين عكس نوشته هايي زيبايي درباره عيد نوروز را مرور مي‌كنيم. سال 97 هم كم كم در حال بستن بار خود اسـت و آرام آرام وارد سال 98 مي‌شويم، اميدواريم سال پيش رو بهتر از سال هاي گذشته باشد و سالي پر از بركت در انتظار تمام هموطنان باشد. در ادامه با پارس ناز همراه باشيد تا اين شعرهاي زيبا را مرور كنيم.

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  عكس نوشته هاي زيبا براي عيد نوروز 98 با شعر كوتاه

  آراست بهار كوي و دروازه خويش

  افگند بـه باغ و راغ آوازه خويش

  بنماي بهار را رخ تازه خويش

  تا بشناسد بهار اندازه خويش

  **********

  تا منزل آدمي سراي دنياست

  كارش همه ي جرم و كار حق لطف و عطاست

  خوش باش كـه آن سرا چنين خواهد بود

  سالي كـه نكوست از بهارش پيداست

  **********

  باران زده و هواي فروردين اسـت

  موسيقي باغ بانگ بلدرچين اسـت

  پلكي بگشا و باز كن پنجره را

  هر صبح بهار با تـو عطرآگين اسـت

  **********

  اي ابر بهار خانه پرورده توست

  اي خار درون غنچه خون كرده توست

  اي غنچه عروس باغ در پرده توست

  اين باد صبا اين همـه آورده توست

  **********

  ديدي كـه نسيم نوبهاري بوزيد

  مـا را زِبهار مـا نسيمي نرسيد

  دردا كـه چو گل پرده خلوت بدريد

  آن گل‌ رخ مـا پرده نشيني بگزيد

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  شعر كوتاه درباره عيد نوروز 98 + اشعار نوروزي مولانا

  هست ايام عيد و فصل بهار

  جشن جمشيد و گردش گلزار

  اي نگار بديع وقت صبوح

  زود برخيز و راح روح بيار

  عيد 1398 بر شـما خجسته باد

  **********

  از آمدن بهار و از رفتن دي

  اوراق وجود مـا همي‌گردد طي

  مي خور مخور اندوه كـه فرمود حكيم

  غم‌هاي جهان چو سم و ترياقش مي

  عيد 1398 مبارك

  **********

  اندر دل مـن مها دل‌ افروز تويي

  ياران هستند و ليك دلسوز تويي

  شادند جهانيان بـه نوروز و بـه عيد

  عيد مـن و نوروز مـن امروز تويي

  سال نو بر شـما مبارك

  **********

  بنمود بهار تازه رخسار اي دل

  بر باد نهاده باده پيش آر اي دل

  اكنون كـه گشاد چهره گلزار اي دل

  مـا و مي گلرنگ و لب يار اي دل

  عيد 1398 رابه شـما تبريك عرض ميكنيم

  **********

  ديدي كـه نسيم نوبهاري بوزيد

  مـا را ز بهار مـا نسيمي نرسيد

  دردا كـه چو گل پرده خلوت بدريد

  آن گل‌ رخ مـا پرده نشيني بگزيد

  عيد 1398 رابه شـما تبريك عرض مي‌كنيم

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  عكس و متن شعر عيد نوروز 1398

  از عشق بهار و بلبل و جام طرب

  گل جان چمن بود كـه آمد بر لب

  لب كن چو لب چمن كنون لعل سلب

  جان چمن و جان چمانه بطلب

  عيد 1398 رابه شـما تبريك عرض ميكنيم

  **********

  اكنون كـه زمين شد ز بهاران همه ي گل

  صحرا همه ي سبزه كوهساران همه ي گل

  از فرقت توست در دل مـا همه ي خار

  وز طلعت تـو بـه چشم ياران همه ي گل

  سال نو فارسي رابه شـما تبريگ عرض مي‌كنيم

  **********

  اي عهد تـو عيد كامراني پيوست

  افتاد بهار پيش بزم تـو ز دست

  زيبنده‌تر از مجلس تـو دست بهار

  بر گردن عيد هيچ پيرايه نبست

  فرارسيدن سال 98 بر شـما مبارك

  **********

  صف زد حشم بهار پيرامن گل

  ابر آمد و پر كرد ز در دامن گل

  با اين همه ي جان نماند اندر تن گل

  گر تـو بـه چمن درآيي اي خرمن گل

  فرارسيدن سال 98 بر شـما مبارك

  **********

  آراست بهار كوي و دروازه خويش

  افگند بـه باغ و راغ آوازه خويش

  بنماي بهار را رخ تازه خويش

  تا بشناسد بهار اندازه خويش

  عيد 1398 بر شـما مبارك

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  شعر كوتاه درباره عيد نوروز ۹۸

  اي ابر بهار خانه پرورده توست

  اي خار درون غنچه خون كرده توست

  اي غنچه عروس باغ در پرده توست

  اين باد صبا اين همه ي آورده توست

  نوروز 98 بر شـما مبارك

  **********

  تا منزل آدمي سراي دنياست

  كارش همه ي جرم و كار حق، لطف و عطاست

  خوش باش كـه آن سرا چنين خواهد بود

  سالي كـه نكوست، از بهارش پيداست

  فرارسيدن سال 98 بر شـما مبارك

  **********

  بازم غم عشق يار در كار آورد

  غم در دل مـن، بين، كـه چـه گل بار آورد؟

  هر سال بهار مـا گل آوردي بار

  امسال بجاي گل همه ي خار آورد

  نوروز 98 بر شـما مبارك

  **********

  بـه نوبهار جهان تازه گشت و خرم گشت

  درخت سبز علم گشت و خاك معلم گشت

  نسيم نيم‌شبان جبرئيل گشت مگر

  كـه بيخ و شاخ درختان خشك مريم گشت

  سال نو بر شـما خجسته باد

  **********

  اي آنكه ز عشق تـو مرا نيست قرار

  زين بيش بدست غصه خاطر مسپار

  بر هر بد و نيك پرتو انداز چو مهر

  بر ناخوش و خوش گذر تـو چون باد بهار

  فرارسيدن سال نو بر شـما مبارك

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  شعر كوتاه در مورد عيد نوروز ۱۳۹۸

  خوش وقت بهار و سبزه و دامن كشت

  با پسته دهن شكر لب حور سرشت

  در باغ مراد مـا چنين سرو نرست

  بر خاك اميد مـا كس اين دانه كشت

  **********

  نوروز شد و جهان برآورد نفس

  حاصل ز بهار عمر مـا را غم و بس

  از قافله‌ي بهار نامد آواز

  تا لاله بـه باغ سر نگون ساخت جرس

  نوروز ۹۸ بر شـما مبارك

  **********

  در وقت بهار جز لب جوي مجوي

  جز وصف رخ يار سمن‌ روي مگوي

  جز باده گلرنگ بـه شبگير مگير

  جز زلف بتان عنبرين بوي مبوي

  فرارسيدن سال نو خجسته باد

  **********

  گلبرگ برد باد بهاران بـه كجا

  سنبل رود از شبنم بستان بـه كجا

  اي عارض يار مـن شتابان بـه كجا

  وي زلف نگار مـن پريشان بـه كجا

  نوروز 1398 بر شـما خجسته باد

  **********

  شد يار و بـه غم ساخت گرفتار مرا

  نگذاشت بـه درد دل افكار مرا

  چون سوي چمن روم كـه از باد بهار

  دل مي‌ترقد چو غنچه، بي‌يار، مرا

  نوروز 1398 بر شـما خجسته باد

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  متن شعر عيد 98 همراه با عكس نوروز 1398

  بهار آمد زمين فيروزه‌ گون شد

  بـه عزم سير دلدارم برون شد

  بـه گل‌چيدن درآمد يار فايز

  همه ي گل‌ها زِخجلت ساقط شد

  سال نو بر شـما خجسته باد

  **********

  بهار آيو بـه هر شاخي گلي بي

  بـه هر لاله هزاران بلبلي بي

  بـه هر مرزي نيارم پا نهادن

  مبو كز مو بتر سوز دلي بي

  **********

  عزيزان موسم جوش بهاره

  چمن پر سبزه صحرا لاله زاره

  دمي فرصت غنيمت دان درين فصل

  كـه دنياي دني بي اعتباره

  سال 1398 خجسته باد

  **********

  بهار آيو بـه صحرا ودر و دشت

  جواني هم بهاري بودو بگذشت

  سر قبر جوانان لاله رويه

  دمي كـه گلرخان آيند بـه گلگشت

  نوروز 98 بر شـما خجسته باد

  *********

  اعجاز بلند  قاضي الحاجاتي

  قرآن مصوري پر از آياتي

  دستار تـو سبز و احترامت واجب

  يعني كـه تـو اي بهار از ساداتي

  نوروز 98 بر شـما خجسته باد

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  شعر عيد نوروز ۱۳۹۸

  از بس خوش و مست و دلربا مي آيي

  چون باد بهار جانفزا مي آيي

  دل خانه عشق توست آبادش دار

  چون خانه خراب شد كجا مي آيي

  سال نو فارسي خجسته باد

  **********

  دل بي‌ تـو درون سينه‌ ام مي‌گندد

  غم از همه ي سو راه مرا مي‌بندد

  امسال بهار بي تـو يعني پاييز

  تقويم بـه گور پدرش مي خندد

  نوروز 98 بر شـما خجسته باد

  **********

  امسالم و پيرارم و پارم رد شد

  از شهر جواني‌ام قطارم رد شد

  مانند زني سبزه بهار عمرم

  زنبيل بـه دست از كنارم رد شد

  نوروز ۹۸ بر شـما خجسته باد

  **********

  نامه‌ ات را هنوز مي خوانم

  گفته بودي بهار مي آيي

  مي نويسم قطار اما تـو

  با كدامين قطار مي آيي؟

  **********

  هر چلچله بي‌قرار برمي گردد

  خوشبختي روزگار برمي گردد

  لبها رز قرمزند و چشمانت برگ

  با خندۀ تـو بهار برمي گردد

  نوروز ۱۳۹۸ خجسته باد

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  باران زده و هواي فروردين اسـت

  موسيقي باغ بانگ بلدرچين اسـت

  پلكي بگشا و باز كن پنجره را

  هر صبح بهار با تـو عطرآگين اسـت

  نوروز 1398 خجسته باد

  **********

  از آتش لاله، پرفروغش كرده

  دلخوش همگي رابه دروغش كرده

  مـا بي تـو بهارمان كجا بود عزيز؟

  تقويم نيامده شلوغش كرده

  نوروز 1398 خجسته باد

 


برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/11/19 ساعت: 11 توسط:naranji4 :

۹ سوالي كه باورهايتان را در مورد عسل به چالش مي كشد! آيا به ما دروغ گفته اند؟؟؟


۹ سوالي كه باورهايتان را در مورد عسل به چالش مي كشد! آيا به ما دروغ گفته اند؟؟؟

اغلب ما اگر متوجه شويم به ما دروغ گفته اند حس خوبي نخواهيم داشت شايد در مورد عسل طبيعي به ما دروغ گفته باشند ولي آيا ما متوجه شده ايم ؟ يا اينكه اصلاً راهي وجود دارد تا واقعيت آشكار شود؟ در اينجا قصد نداريم كسي را متهم كنيم و حتي قضاوتي در مورد هيچ يك از توليدكنندگان عسل نميكنيم ولي مي خواهيم در مقابل برخي باورهايتان يك علامت سوال بگذاريم

 شايد بهتر باشد سوالاتي بپرسيم كه جوابش با شما باشد

 سوال اول: آيا امكان دارد عسل هاي تقلبي را با اسانس عسل يا اسانس گل هاي مختلف به عنوان عسل طبيعي معرفي كنند؟

 سوال دوم : چنانچه عسل تك گلي( عسل گون) كه ادعا ميشود عسل تك گل نباشد آيا شما متوجه خواهيد شد؟

 سوال سوم : آيا امكان دارد عسل طبيعي را با عسل تقلبي قاطي كرده باشند؟

 سوال چهارم : آيا اگر به عسل رنگ اضافه كنند براي جذب مشتري شما متوجه خواهيد شد؟

 سوال پنجم : اگر حرارت غيرمجاز به عسل بدهند و خواص عسل از بين برود شما متوجه خواهيد شد؟

 سوال ششم : آيا هر عسلي كه حاصل از زنبورداري باشد عسل مرغوب محسوب ميشود؟

 سوال هفتم : آيا قيمتي كه براي عسل پرداخت ميكنيد قيمت منطقي عسل مي باشد يا قيمت كاذب؟

 سوال هشتم: آيا ارايه آناليز ناقص به راهكاري براي كلاهبرداري تبديل شده است؟

 سوال نهم : آيا اينكه فردي زنبوردار باشد ميتوان به صرف زنبوردار بودن به عسل او اطمينان كرد؟

 جواب سوالات را ميدانيم ولي خوشبختانه راهكارهايي براي شناخت عسل طبيعي وجود دارد

 منبع : www.honeylandhoney.com

اطلاعات مربوط به عسل سفيد را هم در اين سايت ببينيد

 


 Offical Channel HoneyLand  

➖➖➖➖➖➖➖

Site :HoneyLandHoney.com

➖➖➖➖➖➖➖

support : @TLM20

➖➖➖➖➖➖➖

Instagram :

https://www.instagram.com/honeyland.offical< /a>

➖➖➖➖➖➖➖

Robot : @honeyland_bot

➖➖➖➖➖➖➖

channel : @honeylandhoney

 

 


برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/11/19 ساعت: 10 توسط:naranji4 :

فال جمعه ۱۴ دي ۹۷ براي متولدين تمام ماه ها | فال روزانه | طالع بيني روزانه


فال جمعه 14 دي 97 براي متولدين تمام ماه ها | فال روزانه

 • فال جمعه 14 دي 97 براي متولدين تمام ماه ها | فال روزانه

  گاهي يك فال ميتواند آينده شما را تغيير دهد شايد فال امروز شما يعني ۱۴ دي ۹۷ كاملا مطابق با ستاره اقبال شما باشد و اخباري را به شما منتقل كند كه واقعاً براي شما مفيد بوده و مي‌تواند فرداي شما را متحول سازد ولي در برخي مواقع نيز ممكن است اين فال آينده شما را به صورت درست پيش بيني نكند ولي به هر حال خواندن فال روزانه خالي از لطف نيست و خواندن آن را به شما نيز پيشنهاد مي‌كنيم. فال روزانه خود را از مجله دلنا مطالعه كنيد.

  فال 14 دي 97

  فال ۱۴ دي ۹۷

  فال ۱۴ دي ۹۷ براي فروردين ماه 

  امروز به طور عجيبي تمايل داريد با فردي كه دوستش داريد تنها باشيد. اما او امروز درگير مشكلات و كارهاي روزانه خود است و نمي تواند حس و نياز شما را درك كند. اين موجب دلسردي و غمگيني شما مي شود اما عصباني نشويد. فكر نكنيد طرد شده ايد و احساساتتان ناديده گرفته شده اند، فقط او در اين لحظه نمي تواند عاطفي و احساساتي باشد. قرار ملاقات خود را براي فردا تنظيم كنيد. اجازه ندهيد براي چنين مسايل بي ارزشي اميد خود را از دست بدهيد.

  فال ۱۴ دي ۹۷ براي ارديبهشت ماه 

  امروز احساسات بر ذهن و درك واقعي شما تاثير منفي مي گذارد و نمي توانيد واقعيت ها را ببينيد. امروز مثل هميشه رفتار نمي كنيد و مشكلات آن را نيز به طور واضح لمس خواهيد كرد. البته اين مساله موقتي است. بايد امروز سعي كنيد منطقي باشيد تا بتوانيد روز خود را به خوبي به انتها برسانيد. اگر بتوانيد درون‌يافت هاي خود را با منطق تلفيق كنيد نتيجه خوبي عايدتان خواهد شد. مسير رابطه رمانتيك شما امروز خيلي صاف و هموار نيست و با دست‌اندازهاي زيادي مواجه خواهيد شد. اما با حرف زدن و بيان نيازهاي دروني مي توان اين مشكلات را كمرنگ كرد. شايد در حال حاضر هم كمابيش در اين موارد با هم صحبت كنيد اما يك گفت‌وگوي واقعي و رودررو مي تواند باعث بهبود اوضاع شود. 

  فال ۱۴ دي ۹۷ براي خرداد ماه 

  شايد ديشب را تا ديروقت بيرون بوده ايد و امروز احساسات خستگي داريد. ترجيحا قهوه يا نسكافه ميل نكنيد و در عوض از قرص هاي ويتامين استفاده كنيد. كمي پياده روي تند انجام دهيد تا ذهنتان باز شود و بتوانيد كارهاي روزانه خود را انجام دهيد. سعي كنيد تا ديروقت بيرون ماندن به عادت هميشگي شما تبديل نشود. امروز برايتان بسيار راحت تر است تا درهاي قلب خود را به روي شريك عاطفي خود ببنديد تا اينكه بخواهيد براي او توضيح دهيد كه رفتارهاي اخير او تا چه اندازه برايتان خسته كننده و تكراري بوده است. اين مساله فقط اوضاع را وخيم تر و بدتر مي كند. بهترين و منطقي ترين راه است كه با او صحبت كنيد و در مورد نيازهاي خود با او حرف بزنيد.

  فال ۱۴ دي ۹۷ براي تير ماه 

  اتفاقاتي همچون خرابي كامپيوتر، قطعي برق يا كمبود كاركنان يا آتش سوزي در محل كار رخ مي دهند. عليرغم آن شما روز خوبي و سازنده اي در پيش رو داريد و با كسي كه موقعيتي مافوق شما دارد در مورد نحوه انجام كارها در آينده حرف مي زنيد. برنامه ريزي در مورد آنچه مي خواهيد سر اين قرار به او بگوييد به شما اعتماد به نفس و شجاعت لازم را مي دهد. ولي شايد بهتر باشد كه بگذاريد صحبت هاي شما مسير طبيعي را در پيش گرفته و جريان يابند. بدين ترتيب به خوبي و زيبايي ارتباط برقرار مي كنيد. حقيقت درست در برابر چشمان شماست. براي درك آنچه در اطرافتان در جريان است لازم نيست سعي كنيد از لابلاي حرف ها چيزي بفهميد. هرچه بيشتر سعي كنيد اين كار را بكنيد بيشتر گيج مي شويد. حقيقت ساده است. آن را همانطور بپذيريد. امروز كمي احساساتي مي شويد و بايد روتين خود را حفظ كنيد تا احساس تنهايي نكنيد. از دوستتان بخواهيد پيش شما بيايد يا به باشگاه برويد يا پياده روي كنيد.

  فال ۱۴ دي ۹۷ براي مرداد ماه 

  والدين و افرادي كه با كودكان كار مي كنند امروز بايد بيش از هميشه مراقب باشند زيرا امروز روز پرحادثه اي براي كودكان است. ولي روز خوبي براي نشستن با ديگران و صحبت در مورد تعطيلات، ورزش و مراقبت و آموزش كودكان است. امروز دوست داريد در قراري كه داريد لباس قرمز به تن داشته باشيد و كمي هم رنگ آبي در ظاهرتان وارد كنيد. اين نيروي ذهن شماست كه توجه او را جلب مي كند و زبان بدن هم مي تواند كمك كند. در مورد هر موضوعي كه دانش خوبي درباره اش داريد، با اعتماد به نفس حرف بزنيد و او را تحت تأثير قرار دهيد. فشار از همه طرف به سمت شما مي آيد و شما در منگنه گير كرده ايد. دوست داريد به دلايلي تقصير را گردن ديگران بيندازيد. اين راه حل سالمي نيست. به خودتان نگاهي بينداريد و بدانيد كه خودتان را در دردسر انداخته ايد. امروز به خودتان كمي زمان بدهيد تا به سلامتي خود هم رسيدگي كنيد. برايتان خودتان برنامه ورزش و تمرين بريزيد و هر روز اين برنامه را اجرا كنيد. شايد فكر برنامه ريزي براي ورزش اولش برايتان سخت باشد، ولي با اجراي آن از كارتان خوشحال خواهيد شد.

  فال ۱۴ دي ۹۷ براي شهريور ماه 

  امروز حساب بانكي خود را چك كنيد زيرا امروز ممكن است سورپرايزهايي در انتظارتان باشد. بدانيد كه چقدر پول داريد. سورپرايزها يا اختلافاتي در مورد اموال مشترك، ماليات و بدهي ممكن است پيش بيايد. بدين دليل شايد برنامه ريزي هاي بلندمدت انجام دهيد كه استوار و حمايت كننده باشند. اغلب براي آنكه بتوانيد بعضي از مسائل در رابطه خود را كنترل كنيد سكوت اختيار مي كنيد. امروز نبايد در اولين قرارتان با يك فرد اين كار بكنيد، زيرا او اين رفتار را دوست ندارد و اين قبل از شروع رابطه آن را پايان مي دهد. امروز فردي به شما واقعيات تلخي را مي گويد و بجاي آنكه به نحوي منطقي و عقلاني به اين موضوعات رسيدگي كنيد، از كاه كوه مي سازيد و قضيه را از آنچه هست بدتر مي كنيد. تلاشتان را بكنيد تا همه چيز به حالت قبل برگردد. امروز حس مي كنيد دوست داريد در خانه بمانيد. ولي بهتر است اين حس را كنار بزنيد و كاري انجام بدهيد كه زندگي و محيط اطرافتان را بهتر كند. مثلاً در خانه غذا درست كنيد يا تغيير دكوراسيون بدهيد. امروز براي خودتان كاري انجام دهيد كه آرامش بخش و ارتقادهنده سلامت تان باشد.

  فال ۱۴ دي ۹۷ براي مهر ماه 

  امروز همين كه اولين قدم را برداريد بقيه ي راه برايتان به راحتي آب خوردن خواهد بود. بي آن كه خودتان متوجه فاصله اي كه طي كرده ايد باشيد و اصلا احساس فشار و خستگي بكنيد خواهيد ديد كه به مقصد رسيده ايد. تنها چيزي كه بايد در مورد آن احتياط كنيد اين است كه مواظب باشيد در شتاب براي رسيدن به خط پايان ديگران را زير دست و پايتان له نكنيد. نسبت به اطرافيان خود توجه بيشتري داشته باشيد و حتي اگر آنها رقيبتان هستند هم رفتاري دوستانه با آنها داشته باشيد و به جاي اينكه با آنها دشمني كنيد آنها را مورد حمايت و احترام خود قرار دهيد. شما به هر حال برنده خواهيد بود، با اين كار فقط احترام ديگران را هم به دست خواهيد آورد

  فال ۱۴ دي ۹۷ براي آبان ماه 

  شما راه هاي زيادي را در برابر خود مي بينيد و در اين انديشه ايد كه كدام يك از اين راه هاي فوق العاده را بايد در پيش بگيريد كه نتيجه ي بهتري به دست بياوريد. فراموش نكنيد كه در اين راه بايد زمان حاضر و وضعيت فعلي خود را هم در نظر داشته باشيد. شايد امروز دلتان بخواهد كه يك كار خوب انجام دهيد. نظرتان در مورد اين كه براي كودكان كار و يا افراد نيازمند غذا بپزيد چيست؟! چند نفر از دوستانتان را دعوت كنيد تا با شما همراه شوند و با پولي كه با هم به اشتراك مي گذاريد براي تعدادي هرچند اندك غذا تهيه كنيد. اين كار باعث خواهد شد كه حال خيلي خوبي را تجربه كرده و دوستانتان را در اين احساس خوشايند با خود شريك كنيد.

  فال ۱۴ دي ۹۷ براي آذر ماه 

  امروز از بسياري از جهات براي شما از اين بهتر نمي تواند باشد. انرژي فوق العاده اي در روزتان جاريست و اين كه از آن به بهترين شكل استفاده كرده و بيكار ننشينيد و هم زندگي و هم روحتان را پرورش دهيد، فقط به خودتان بستگي دارد. قدرت و تواني باورنكردني در وراي احساسات شما نهفته است. حتما به اين احساسات مثبت در زندگي خود مجال بروز بدهيد. امروز حتي اگر تعطيل باشيد و هيچ كار خاصي براي انجام دادن نداشته باشيد هم نمي توانيد بيكار بنشينيد. شايد مرخصي داشته باشيد، اما قبل از ظهر سري به محل كارتان بزنيد و سر و گوشي به آب دهيد. اهداف حرفه ايتان حتي يك ثانيه هم شما را به حال خود رها نخواهند كرد.

  فال ۱۴ دي ۹۷ براي دي ماه 

  امروز براي به اتمام رساندن كارهاي عقب افتاده بهترين فرصت است. انرژي و اشتياق شما براي انجام كارها زياد است. اگر كارهاي زيادي براي انجام داريد نهراسيد و با اولويت‌بندي صحيح، اجراي آنها را آغاز كنيد. البته بايد سعي كنيد از وسوسه وقت گذراني با ديگران بگذريد و روي انجام پروژه هاي خود تمركز كنيد. براي تفريح كردن زمان زياد است. البته رابطه عاطفي و عاشقانه شما امروز بسيار خوب خواهد بود. اگر مجرد و به دنبال عشق جديد هستيد، بايد بيرون برويد تا با افراد جديد آشنا شويد. امروز مي توانيد فرد مناسبي براي خود بيابيد و با او يك دوستي خوب را آغاز كنيد. 

  فال ۱۴ دي ۹۷ براي بهمن ماه 

  راههاي گوناگوني را امتحان كرده اي ولي هيچ كدام نتيجه مطلوب را بدست نياورد و اسباب شرمندگي تو را در نزد دوستان و آشنايان فراهم كرد و اين باعث رنج و عذابت شده و فكر مي كني كه اين تاوان اشتباهاتت است. تو تلاش خود را كرده اي اما با بدشانسي روبرو شده اي ولي هنوز فرصت هست. يكبار ديگر و اين بار حساب شده وارد عمل شو كه قطعا موفق خواهي شد.

  فال ۱۴ دي ۹۷ براي اسفند ماه 

  امروز بيش از چندين روز اخير احساس انرژي داشتن داريد. مي توانيد به واسطه نيروي مضاعفي كه يافته ايد، همه كارهاي عقب افتاده را به انجام برسانيد. با زمان بندي درست مي توانيد همه كارها را به بهترين شكل انجام دهيد و از آنها لذت نيز ببريد. هر گونه وسوسه تنبلي را از خود دور و فهرستي از كارهاي لازم الاجرا را براي خود تهيه كنيد تا پيش از آغاز، بدانيد چه بايد بكنيد. امروز خيلي احساساتي نيستيد و نمي توان گفت روزي عاشقانه در پيش داريد. اما رابطه شما و نامزدتان بسيار خوب خواهد بود و با هم بيرون، رستوران يا نزد دوستان مي رويد. شايد رابطه عميق روحي با هم نداشته باشيد، اما در كنار هم احساس آرامش و خوشبختي داريد.

 منبع : سايت تفريحي


برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/11/16 ساعت: 23 توسط:naranji4 :

:: مطالب مشابه