عكس عكس

بي نهايت

اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري


اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند

 • اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند

  در اينبخش با ستاره هايي آشنا مي‌شويم كـه با داشتن ريش جذاب تر هستند. ريش براي اين ستاره هاي حال حاضر همانند يال براي شيرها مي باشد، امروز از آقاي در يك آمريكايي خواننده معروف و پرحاشيه گرفته تا شاهزاده هري بريتانيايي و جيسون موموآ چهره ستاره ها با ريش و بدون ريش را بررسي ميكنيم تا ببينيم در چـه صورتي جذاب تر هستند، با مجله پارس ناز همراه باشيد.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  درك يكي از مردان هاليوودي ست كـه چهره او با ريش و بدون ريش زمين تا آسمان فرق مي‌كند. اين رپر در اوايل فعاليت اش بدون ريش بود اما هر چـه بر شهرت و محبوبيت اش افزوده شد، ريش او نيز بلندتر شد.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  گرچه ريش و سبيل هنري كويل در فيلم «مرد پولادين» دست و پا گير بود، بـه طوري‌كه او وادار شد صورت اش رابه طور كامل اصلاح كند، اما جذابيت چهره او با ريش و سبيل چند برابر ميشود.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  شاهزاده هري ريشي در شان خانواده سلطنتي گذاشته اسـت. چهره او با ريش و سبيل بسيار جا افتاده تر مي‌شود.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  دو پتل، چندين سال پس از بازي فوق العاده اش در «ميليونر زاغه‌ نشين» تصميم گرفت كـه ريش و سبيل اش را بلند كند. مـا نيز براي اين تصميم از او تشكر ميكنيم. ريش و سبيل او دركنار مو هاي بلند و پريشان اش وي را تبديل بـه يكي از چهره هاي جذاب كرده اسـت.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  ريش و سبيل جيسون موموآ در فيلم «ليگ عدالت» يكي از جذابيت هاي فيلم بود. بازيگر «بازي تاج و تخت» مي دانسته كـه چگونه موهايش را دركنار ريش و سبيل اش بلند كند تا جذابيت اش دو برابر شود.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  گرچه چهره ادريس البا با ريش و بدون ريش تفاوت چنداني ندارد، اما مـا بازهم وي را با ريش بيشتر دوست داريم. او با ريش چهره مثبت و معصومانه تري دارد. گويا خودش هم فهميده، زيرا تنها تغييري كـه بـه آن ميدهد، قد ريش اش اسـت.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  جو منگنيلو در فيلم «خون حقيقي» با ريش و سبيل اش دل هر بيننده اي رابه دست آورد. اين بازيگر كـه اخيرا با سوفيا ورگارا ازدواج كرده، با ريش و سبيل بسيار جذاب تر از هميشه بنظر مي‌آيد.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  جان هم در فيلم «مد مـن» صورت اش را مدام اصلاح مي‌كرد اما پس ازآن تصميم گرفت كـه ريش و سبيل اش را بلند كند. مطمئنا هواداران او نيز از اين تصميم خوشحال اند.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  اگر جيمي درنان مي‌دانست كـه با ريش و سبيل چقدر جذاب تر ميشود، حتماً زودتر ريش و سبيل اش را بلند ميكرد.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  ويل اسميت نيز جزو ستاره هايي ست كـه طبق معمول صورت اش شيو مي‌كند مي‌شود اما خب مـا زمان هايي كـه او با ريش و سبيل اسـت را بيشتر مي پسنديم.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  استيو كارل پس از اتمام سريال «اداره» ريش اش را بلند كرد. هواداران او نيز بـه اين ظاهر جديدش علاقه زيادي نشان دادند.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  زين مالك چهره بيبي فيسي دارد، از اين رو ريش و سبيل بـه او مي‌آيد. مهم نيست كـه او موهايش را چـه مدلي ميزند يا چـه رنگي مي‌كند، او در هر شرايطي با ريش جذاب تر بنظر مي‌رسد.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  تام هاردي طبق معمول ته ريش دارد اما ريش و سبيل بلند بـه او بيشتر مي‌آيد. اگر باور نداريد، خودتان اين دو عكس وي را باهم مقايسه كنيد تا باورتان شود.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  دونالد گلاور در فيلم «آتلانتا» با ريش و سبيل بازي كرد كـه بسيار جذاب تر از زماني بود كـه او با صورتي اصلاح شده در فيلم «اجتماع» حضور يافت.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  رايان رينولودز بجز زماني كـه در فيلم «ددپول» بازي مي‌كرد، با ريش و سبيل ديده ميشود. اين طور بنظر مي‌رسد كـه همسرش بليك لايولي نيز اين چهره وي را بيشتر دوست دارد.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  جيك جيلنهال يكي از خوش تيپ هاي هاليوودي ست. گرچه او در هر حالتي جذاب اسـت اما چهره او با ريش و سبيل پخته تر از زماني ست كـه صورت اش را شيو ميكند.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  بن افلك يكيديگر از سوپراستارهاي هاليوودي ست كـه با ريش بسيار جذاب تر ميشود.


  چه مدل سبيلي به صورت شما مي‌آيد؟

  يكي از مواردي كـه تغييرات زيادي در فرم صورت آقايان ايجاد ميكند ريش و سبيل اسـت. شـما ميتوانيد با گذاشتن يا برداشتن ريش و سبيل جذاب تر شويد يا حتي برعكس. البته مدل ريش يا سبيلي كـه انتخاب مي‌كنيد بايد بر اساس فرم كلي صورت شـما باشد تا بتواند زيبايي و تناسب لازم رابه چهره تان بدهيد.

  براي آقاياني كه صورت كوچكي دارند

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  اگر صورت كوچكي داريد، بايد مدلهاي باريك سبيل را امتحان كنيد. سبيل تان رابه طور منظم اصلاح كنيد تا جذابيت ظاهري تان را تحت تاثير قرار ندهد.

  براي آقاياني كه لب هاي باريكي دارند

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  اگر شـما هم جزو آن دسته از آقاياني هستيد كـه لب هاي باريكي دارند، بهتر اسـت كمي سبيل تان را بلندتر اصلاح كنيد. سبيلي كـه تا گوشه هاي لب تان كشيده شود، لب هاي شـما را پهن تر نشان خواهد داد.

  براي آقاياني كه لب هاي پهني دارند

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  براي اين دسته از آقايان، سبيل هاي كوچك و جمع و جورتر مناسب تر اسـت. براي اين مدل، نه تنها بايد مو هاي بالاي لب، بلكه گوشه هاي لب تان را نيز بايد كوتاه كنيد.

  براي آقاياني كه صورت بلند و لاغري دارند

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  اگر صورت تان كشيده ودر عين حال لاغر اسـت، شايد بخواهيد كـه بـه كمك سبيل آنرا پرتر نشان دهيد، براي اين منظور سبيل هاي كشيده بـه دو طرف را انتخاب كنيد. با اين مدل، صورت شـما پرتر بـه چشم خواهد آمد.

  آقاياني كه صورتي كشيده دارند

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  اگر بـه دنبال مدل مناسب سبيل براي صورت كشيده و بلندتان هستيد، مـا اين مدل رابه شـما پيشنهاد ميدهيم. با اين شيوه صورت شـما كوچكتر بـه چشم خواهد آمد.

  آقاياني كه صورتي گرد دارند

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  اگر صورت تان گرد اسـت، مدل سبيلي را انتخاب كنيد كـه گوشه هاي تيزي دارد، بدين روش بـه صورت تان زاويه ميدهيد. اين مدل جزو مدلهاي سنتي بـه حساب مي‌آيد.

  آقاياني كه صورت مربعي دارند

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  بهترين مدل سبيل براي آقايان با صورت هاي مربعي، سبيل مربعي شكل اسـت. از آنجا كـه اين مدل با فرم صورت شان هماهنگي دارد، زاويه هاي فك را زيباتر از قبل نشان خواهد داد.

  براي آقاياني كه صورت بيضي دارند

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  اگر صورت شـما فرمي بيضي شكل دارد، سبيلي باريك را انتخاب كنيد. با اين مدل شـما بـه صورت تان زاويه مي‌دهيد و آنرا لاغرتر جلوه ميكنيد.

  معروف ترين مدل هاي سبيل

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  اين مدل سبيل، از اوايل قرن 20 بـه بعد، يكي از مشهور ترين و مدرن ترين مدل ها در بين مردان شناخته شد. اگر سبيل پرپشتي داريد و با ريش هم زيبا بنظر مي‌رسيد، اين مدل مي‌تواند انتخاب خوبي برايتان باشد.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  يكي از مدلهاي كلاسيك سبيل، اين مدل مي‌باشد كـه بـه مدل فردي مركوري نيز شهرت دارد. براي داشتن آن، تنها كافي ست كـه مو هاي بالاي لبت تان را كمي كوتاه كنيد.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  اين مدل سبيل بسيار سنتي ست. براي داشتن اين مدل بايد مو هاي پرپشتي داشته باشيد بطوري تا روي لب پاييني تان را بپوشاند. بنابر اين اگر مو هاي كم پشتي داريد، دور اين مدل را خط بكشيد.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  شايد بنظر شـما گذاشتن اين سبيلU شكل، سخت باشد اما آن طور هم كـه شـما فكر مي‌كنيد، نيست. البته اگر ميخواهيد اين مدل را انتخاب كنيد بايد سبيل هايتان بلند باشد.

  اين ستاره هاي با ريش جذاب تر هستند | از دريك تا شاهزاده هري

  سبيل انگليسي نيز يكيديگر از مدلهاي سبيل اسـت كـه از دو طرف كشيده ميشود.

 


برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/11/20 ساعت: 10 توسط:naranji4 :

شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398


شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

 • شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  در اينبخش مجموعه اي از شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 را جمع آوري كرده ايم. امروز همچنين عكس نوشته هايي زيبايي درباره عيد نوروز را مرور مي‌كنيم. سال 97 هم كم كم در حال بستن بار خود اسـت و آرام آرام وارد سال 98 مي‌شويم، اميدواريم سال پيش رو بهتر از سال هاي گذشته باشد و سالي پر از بركت در انتظار تمام هموطنان باشد. در ادامه با پارس ناز همراه باشيد تا اين شعرهاي زيبا را مرور كنيم.

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  عكس نوشته هاي زيبا براي عيد نوروز 98 با شعر كوتاه

  آراست بهار كوي و دروازه خويش

  افگند بـه باغ و راغ آوازه خويش

  بنماي بهار را رخ تازه خويش

  تا بشناسد بهار اندازه خويش

  **********

  تا منزل آدمي سراي دنياست

  كارش همه ي جرم و كار حق لطف و عطاست

  خوش باش كـه آن سرا چنين خواهد بود

  سالي كـه نكوست از بهارش پيداست

  **********

  باران زده و هواي فروردين اسـت

  موسيقي باغ بانگ بلدرچين اسـت

  پلكي بگشا و باز كن پنجره را

  هر صبح بهار با تـو عطرآگين اسـت

  **********

  اي ابر بهار خانه پرورده توست

  اي خار درون غنچه خون كرده توست

  اي غنچه عروس باغ در پرده توست

  اين باد صبا اين همـه آورده توست

  **********

  ديدي كـه نسيم نوبهاري بوزيد

  مـا را زِبهار مـا نسيمي نرسيد

  دردا كـه چو گل پرده خلوت بدريد

  آن گل‌ رخ مـا پرده نشيني بگزيد

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  شعر كوتاه درباره عيد نوروز 98 + اشعار نوروزي مولانا

  هست ايام عيد و فصل بهار

  جشن جمشيد و گردش گلزار

  اي نگار بديع وقت صبوح

  زود برخيز و راح روح بيار

  عيد 1398 بر شـما خجسته باد

  **********

  از آمدن بهار و از رفتن دي

  اوراق وجود مـا همي‌گردد طي

  مي خور مخور اندوه كـه فرمود حكيم

  غم‌هاي جهان چو سم و ترياقش مي

  عيد 1398 مبارك

  **********

  اندر دل مـن مها دل‌ افروز تويي

  ياران هستند و ليك دلسوز تويي

  شادند جهانيان بـه نوروز و بـه عيد

  عيد مـن و نوروز مـن امروز تويي

  سال نو بر شـما مبارك

  **********

  بنمود بهار تازه رخسار اي دل

  بر باد نهاده باده پيش آر اي دل

  اكنون كـه گشاد چهره گلزار اي دل

  مـا و مي گلرنگ و لب يار اي دل

  عيد 1398 رابه شـما تبريك عرض ميكنيم

  **********

  ديدي كـه نسيم نوبهاري بوزيد

  مـا را ز بهار مـا نسيمي نرسيد

  دردا كـه چو گل پرده خلوت بدريد

  آن گل‌ رخ مـا پرده نشيني بگزيد

  عيد 1398 رابه شـما تبريك عرض مي‌كنيم

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  عكس و متن شعر عيد نوروز 1398

  از عشق بهار و بلبل و جام طرب

  گل جان چمن بود كـه آمد بر لب

  لب كن چو لب چمن كنون لعل سلب

  جان چمن و جان چمانه بطلب

  عيد 1398 رابه شـما تبريك عرض ميكنيم

  **********

  اكنون كـه زمين شد ز بهاران همه ي گل

  صحرا همه ي سبزه كوهساران همه ي گل

  از فرقت توست در دل مـا همه ي خار

  وز طلعت تـو بـه چشم ياران همه ي گل

  سال نو فارسي رابه شـما تبريگ عرض مي‌كنيم

  **********

  اي عهد تـو عيد كامراني پيوست

  افتاد بهار پيش بزم تـو ز دست

  زيبنده‌تر از مجلس تـو دست بهار

  بر گردن عيد هيچ پيرايه نبست

  فرارسيدن سال 98 بر شـما مبارك

  **********

  صف زد حشم بهار پيرامن گل

  ابر آمد و پر كرد ز در دامن گل

  با اين همه ي جان نماند اندر تن گل

  گر تـو بـه چمن درآيي اي خرمن گل

  فرارسيدن سال 98 بر شـما مبارك

  **********

  آراست بهار كوي و دروازه خويش

  افگند بـه باغ و راغ آوازه خويش

  بنماي بهار را رخ تازه خويش

  تا بشناسد بهار اندازه خويش

  عيد 1398 بر شـما مبارك

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  شعر كوتاه درباره عيد نوروز ۹۸

  اي ابر بهار خانه پرورده توست

  اي خار درون غنچه خون كرده توست

  اي غنچه عروس باغ در پرده توست

  اين باد صبا اين همه ي آورده توست

  نوروز 98 بر شـما مبارك

  **********

  تا منزل آدمي سراي دنياست

  كارش همه ي جرم و كار حق، لطف و عطاست

  خوش باش كـه آن سرا چنين خواهد بود

  سالي كـه نكوست، از بهارش پيداست

  فرارسيدن سال 98 بر شـما مبارك

  **********

  بازم غم عشق يار در كار آورد

  غم در دل مـن، بين، كـه چـه گل بار آورد؟

  هر سال بهار مـا گل آوردي بار

  امسال بجاي گل همه ي خار آورد

  نوروز 98 بر شـما مبارك

  **********

  بـه نوبهار جهان تازه گشت و خرم گشت

  درخت سبز علم گشت و خاك معلم گشت

  نسيم نيم‌شبان جبرئيل گشت مگر

  كـه بيخ و شاخ درختان خشك مريم گشت

  سال نو بر شـما خجسته باد

  **********

  اي آنكه ز عشق تـو مرا نيست قرار

  زين بيش بدست غصه خاطر مسپار

  بر هر بد و نيك پرتو انداز چو مهر

  بر ناخوش و خوش گذر تـو چون باد بهار

  فرارسيدن سال نو بر شـما مبارك

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  شعر كوتاه در مورد عيد نوروز ۱۳۹۸

  خوش وقت بهار و سبزه و دامن كشت

  با پسته دهن شكر لب حور سرشت

  در باغ مراد مـا چنين سرو نرست

  بر خاك اميد مـا كس اين دانه كشت

  **********

  نوروز شد و جهان برآورد نفس

  حاصل ز بهار عمر مـا را غم و بس

  از قافله‌ي بهار نامد آواز

  تا لاله بـه باغ سر نگون ساخت جرس

  نوروز ۹۸ بر شـما مبارك

  **********

  در وقت بهار جز لب جوي مجوي

  جز وصف رخ يار سمن‌ روي مگوي

  جز باده گلرنگ بـه شبگير مگير

  جز زلف بتان عنبرين بوي مبوي

  فرارسيدن سال نو خجسته باد

  **********

  گلبرگ برد باد بهاران بـه كجا

  سنبل رود از شبنم بستان بـه كجا

  اي عارض يار مـن شتابان بـه كجا

  وي زلف نگار مـن پريشان بـه كجا

  نوروز 1398 بر شـما خجسته باد

  **********

  شد يار و بـه غم ساخت گرفتار مرا

  نگذاشت بـه درد دل افكار مرا

  چون سوي چمن روم كـه از باد بهار

  دل مي‌ترقد چو غنچه، بي‌يار، مرا

  نوروز 1398 بر شـما خجسته باد

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  متن شعر عيد 98 همراه با عكس نوروز 1398

  بهار آمد زمين فيروزه‌ گون شد

  بـه عزم سير دلدارم برون شد

  بـه گل‌چيدن درآمد يار فايز

  همه ي گل‌ها زِخجلت ساقط شد

  سال نو بر شـما خجسته باد

  **********

  بهار آيو بـه هر شاخي گلي بي

  بـه هر لاله هزاران بلبلي بي

  بـه هر مرزي نيارم پا نهادن

  مبو كز مو بتر سوز دلي بي

  **********

  عزيزان موسم جوش بهاره

  چمن پر سبزه صحرا لاله زاره

  دمي فرصت غنيمت دان درين فصل

  كـه دنياي دني بي اعتباره

  سال 1398 خجسته باد

  **********

  بهار آيو بـه صحرا ودر و دشت

  جواني هم بهاري بودو بگذشت

  سر قبر جوانان لاله رويه

  دمي كـه گلرخان آيند بـه گلگشت

  نوروز 98 بر شـما خجسته باد

  *********

  اعجاز بلند  قاضي الحاجاتي

  قرآن مصوري پر از آياتي

  دستار تـو سبز و احترامت واجب

  يعني كـه تـو اي بهار از ساداتي

  نوروز 98 بر شـما خجسته باد

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  شعر عيد نوروز ۱۳۹۸

  از بس خوش و مست و دلربا مي آيي

  چون باد بهار جانفزا مي آيي

  دل خانه عشق توست آبادش دار

  چون خانه خراب شد كجا مي آيي

  سال نو فارسي خجسته باد

  **********

  دل بي‌ تـو درون سينه‌ ام مي‌گندد

  غم از همه ي سو راه مرا مي‌بندد

  امسال بهار بي تـو يعني پاييز

  تقويم بـه گور پدرش مي خندد

  نوروز 98 بر شـما خجسته باد

  **********

  امسالم و پيرارم و پارم رد شد

  از شهر جواني‌ام قطارم رد شد

  مانند زني سبزه بهار عمرم

  زنبيل بـه دست از كنارم رد شد

  نوروز ۹۸ بر شـما خجسته باد

  **********

  نامه‌ ات را هنوز مي خوانم

  گفته بودي بهار مي آيي

  مي نويسم قطار اما تـو

  با كدامين قطار مي آيي؟

  **********

  هر چلچله بي‌قرار برمي گردد

  خوشبختي روزگار برمي گردد

  لبها رز قرمزند و چشمانت برگ

  با خندۀ تـو بهار برمي گردد

  نوروز ۱۳۹۸ خجسته باد

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  شعر كوتاه تبريك عيد نوروز 98 + متن و عكس نوشته عيد نوروز 1398

  باران زده و هواي فروردين اسـت

  موسيقي باغ بانگ بلدرچين اسـت

  پلكي بگشا و باز كن پنجره را

  هر صبح بهار با تـو عطرآگين اسـت

  نوروز 1398 خجسته باد

  **********

  از آتش لاله، پرفروغش كرده

  دلخوش همگي رابه دروغش كرده

  مـا بي تـو بهارمان كجا بود عزيز؟

  تقويم نيامده شلوغش كرده

  نوروز 1398 خجسته باد

 


برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/11/19 ساعت: 11 توسط:naranji4 :

:: مطالب مشابه